۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

House of Saddamقبل از اینکه خودت بفهمی خائنی من فهمیدم (صدام حسین)

سریال خانه صدام محصول شبکه بی بی سی و با همکاری HBO تهيه و توليد شد ...این سریال کوتاه به زندگی صدام و اطرافیانش از به قدرت رسیدن او و جنگ با ایران شروع شده و با سقوط رژیم تحت امر او با حمله امریکا تمام می شود...سریال از ان جایی شروع می شود که رئییس جمهور بوش پیام حمله به عراق را از تلویزیون میدهد :"ظلم تمام خواهد شد.روز ازادی شما نزدیک است .سالها بی رحمی و شقاوت به پایان می رسد.صدام حسین و پسرانش 48 ساعت فرصت دارند کشور را ترک کنند. ممانعت انها از ترک کشور باعث برخورد نظامی خواهد شد." صدام و پسرانش به تلویزیون نگاه می کنند .همسر صدام (شهره اغداشلو) سراسیمه به این طرف و ان طرف می دود و در حال جمع کردن وسائل خود است.


بیش از هر چیز رخدادهای واقعی و بخصوص خود صدام است که ما را به دیدن این سریال تشویق می کند. دیدن شخصیت هایی که هر یک دوره ای را در کنار صدام گذرانده اند . زندگی خانوادگی او و پسرانش ، ارتباطش با زنهای دیگر .جنگ با ایران ،کویت و در اخر امریکا باعث می شود این سریال ارزش حداقل یک بار دیدن را داشته باشد. این سریال تعادل خوبی بین نشان دادن زندگی خصوصی صدام و زندگی سیاسی اش ایجاد می کند . تصویری که از صدام نشان داده می شود تصویری خاکستری یا با خصوصیات مثبت و منفی نیست .او شخصیتی کاملا سیاه دارد .به راحتی ادم میکشد و حتی به نزدیک ترین و وفادارترین دوستان و بستگان خود رحم نمی کند . شاید با دیدن این سریال بیشتر متوجه این موضوع شویم که او واقعا یک انسان روان پریش بود.