۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

Treme


سریال "ترمی" محصول سال 2010 و شبکه HBO  می باشد. "ترمی " نام محله ای در "نیواورلئان" می باشد که ساکنانش  آن را قلب موسیقی دنیا می دانند . سریال سه ماه بعد از طوفان کاترینا را تصویر می کند . "نیو اورلئان" تبدیل به شهری طوفان زده و مخروبه شده و هنوز خانه های بسیاری بدون سکنه مانده ، اوج خرابی ها به گونه ایست که گویی با شهر ارواح روبرو هستیم . با این حال ساکنین این شهر طوفان زده عزم آن کرده اند که با وجود تمام کمبود ها به خانه خود باز گردند و شهر خود را دوباره بسازند. شاید تنها یک چیزدر محله ترمی قبل از طوفان و بعد از طوفان همچنان ثابت مانده است و آن هم موسیقی است. مردمان این محله همراه با موسیقی به این شهر وارد می شوند ، و موسیقی جاز با وجود تمام کاستی ها بخشی جدا ناپذیر از زندگی آنها شده است. 
persianisland.blogspot.com