۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

Game of Thrones


سریال "بازی تاج و تخت " محصول  سال 2011 و شبکه "HBO" می باشد. سیزن یک این سریال از سرزمین پهناوری به نام "وستروس"  آغاز می شود که شامل "هفت اقلیم" است. این هفت اقلیم توسط حکومت مرکزی که تخت آهنین نامیده می شود اداره می شوند. جایگاه پادشاهی که هم اکنون در اختیار شاه "رابرت" است ، همواره دستخوش نبردهای بی پایان برای کسب قدرت مرکزی می باشد. در "وستروس" تابستان رو به پایان است و زمستان که گاهی سالها به درازا می کشد نزدیک. سالمندان برای نوه های خود از تاریکی و یخبندان دهشتناک دوران سرما همراه با موجودات خبیث مدفون شده در زیر یخ ها سخن می گویند که با آمدن فصل سرما سر از بالین برف بیرون آورده و عزم عبور از دیوار عظیمی می کنند که به نوعی تنها مانع بین انسانها در جنوب و یخبندان در شمال می باشد. "لرد استارک" مالک اقلیم "وینترفال" توسط دوست خود "شاه "رابرت" به پایتخت فرا خوانده می شود تا به عنوان دستیار پادشاه به مشکلات بی پایان حکومت رسیدگی کند. "لرد استارک" که فردی درستکار و با شرافت است با بی میلی دعوت شاه را قبول می کند ، ولی زمانی که به سرزمین تخت شاهی می رسد شرایط را بسیار هولناک تر از آنچه تصور می کرد می بیند.