۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

The west wing"بخش غربی"  محصول سال 1999 -2006  و شبکه "NBC" می باشد.داستان این سریال در ساختمان "وست وینگ" کاخ سفید محل قرار گرفتن دفاتر ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری "جوسایا بارتلت" از حزب دمکرات اتفاق می افتد. با اینکه سریال رئیس جمهوری خیالی را تصویر می کند ولی درونمایه سریال شاخصه های حزبی و گروهی حزب دمکرات آمریکا نزدیک تر است. خود رئیس جمهور که توسط "مارتین شین " نقش آفرینی شده بیش از هر کس به رئیس جمهور" کلینتن " شبیه است ، پس در کل می توان گفت سریال بیشتر از آنکه تصور شود به واقعیات نزدیک است . شاید تصور از  سریالی که به مسائل سیاست مردان کاخ سفید و کار و زندگی ها بپردازد ، سریالی ملال آور و خسته کننده باشد. ولی می توان گفت ساختار داستانی و بخصوص دیالوگ ها به گونه ای ترسیم شده که کاملا بیننده را جذب شخصیت ها و رویداد های سریال می کند. افرادی که در کاخ سفید کار می کنند افرادی زیرک ،باهوش و گاها شوخ و با مزه تصویر شده اند. شاید تفاوت آنها با مردم عادی در شغل های فوق العاده حساس آنها باشد و در هر حال افرادی برای مناصب انتخاب شده اند که در کار خود کاملا کار کشته باشند ولی هیچ کدام از اینها باعث نمی شود که فضایی شدیدا رسمی و خشک از دفاتر ریاست جمهوری در این سریال ارائه شود . شخصیت ها حتی خود رئیس جمهور از تمام زوایای انسانی تصویر می شوند با تمام کاستی ها و بر تری ها."مارتین شین" به زیبایی در نقش رئیس جمهور نقش آفرینی می کند ، شیوه گویش دیالوگ ها یکی از برتری های "شین " در این نقش است او رئیس جمهوری را تصویر می کند که هر لحظه باید تصمیم های سخت بگیرد ، گاهی این تصمیم ها درست و گاهی غلط اند ولی هیچگاه در اراده او خللی وارد نمی شود ، او با اینکه گاهی حاضر است به جاده خاکی بزند ،ولی معمولا تمایل دارد تصمیماتش را از طریق قانونی جامه عمل بپوشاند.  سریال در عین حال با زیرکی سیستم حکومتی و سیاسی را در جاهایی که نیاز به توجه است نقد می کند و اشکالات سیستم را به صورت هجو گونه نمایان می کند. از طرفی این سریال ما را با بسیاری از مسائل پشت پرده در کاخ سفید و امورات و مناصب این ساختمان آشنا می کند و تصویری از زندگی کاری و خصوصی افرادی که در این ساختمان کار می کنند ارائه می دهد. "ارن سورکین" نویسنده " جنگ چارلی ویلسون" و "چند مرد خوب" به عنوان خالق این سریال ، مجموعه ای خلق کرده که هم از لحاظ دیالوگ ها هوشمندانه و تفکر بر انگیز است و هم از لحاظ بصری شایسته تحسین . این سریال تصویری زنده و نشاط آور از منصبی خشک وملال آور است.

امتیاز: 9
سختی دیالوگ ها: 4
مخاطب: خاصهیچ نظری موجود نیست: