۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

Burn Notice


سریال " حکم تعلیق " محصول سال 2007 و شبکه USA  می باشد. "جفری داناوان" جاسوسی است که در میانه ماموریتش حکم سوختنش صادر شده است. منظور از سوختن معرفی جاسوس به عنوان مامور غیر قابل اعتماد یا خطرناک است که دیگر مورد تائید سازمان های جاسوسی نیست و تمام امکانات از قبیل حساب های بانکی و دسترسی های اطلاعاتی از او گرفته می شود . او که خود را سوخته شده و بدون هیچ گونه پولی می باید ، سعی دارد از طرفی به عنوان یک کارگاه خصوصی برای خود پولی جمع آوری کند و از طرفی دیگر به دنبال علت تعلیق شدنش از طرف سازمان های جاسوسی باشد.
persianisland.blogspot.com