۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه

Romeسريال رم محصول سال 2005 و شبكه HBO مي باشد. اين سريال با همكاري سه كشور انگلستان و شبكه BBC ، آمريكا و ايتاليا تهيه و توليد شد. داستان سريال درباره حوادث تاريخي رم قديم ميباشد. سريال از به قدرت رسيدن سزار و اختلافش با مجلس سناي رم و روابط عاشقانه اش با كلوپاترا شروع ميشود و با فرار مارك آنتوني به مصر  و به قدرت رسيدن امپراتور آگستين به پايان مي رسد. با اينكه تم اصلي سريال ماهيت تاريخي دارد ولي به مسائل مختلفي از روابط خانوادگي و عاشقانه گرفته تا حسادت هاي زنانه و قدرت طلبي ها و زورگويي هاي مردانه با تاكيد بر آداب و رسوم آن دوره توجه شده است. البته در سريال بيشتر به روابط شخصيت ها و سياستمداران اشاره شده تا جنگ ها و نبردهاي تن به تن. سيارن هيدز در نقش جوليوس سزار فوق العاده بازي كرده و به خوبي اين شخصيت جاه طلب و افسانه اي تاريخ رم را تصوير كرده است. 

بيشتر بازيگران اين سريال انگليسي هستند و بازيهاي فوق العاده اي را به نمايش گذاشته اند. پالي واكر در نقش آتيا ، خواهر زاده سزار، نقش آفريني كرده. آتيا به عنواني زني با سياست كه هميشه در پشت پرده قدرت طلبي مردان نقش زن افسون گر و شهوت ران را بازي مي كند كه از زيبايي خود براي رسيدن به جاه و مقام و حتي فريب مردان سياست براي تغيير روند تاريخ استفاده مي برد. طراحي لباس فوق العاده و ديالوگ هاي زيبا از ديگر نقاط قوت اين سريال هستند. سريال رم برنده جوايز بسياري از امي شد و به عنوان يكي از بهترين سريالهاي زمان پخش خود از نگاه منتقدان نام گرفت. شايد ديدن اين سريال بيش از هر چيز ما را به تفكر به اين موضوع رهنمون كند كه در حالي كه در قرن حاضر بر سر اصالت حقوق و آزادي هاي مردم اتفاق نظر وجود ندارد، صد ها سال قبل از ميلاد مسيح  سياستمداراني بودند كه براي برگرداندن قدرت به مردم تلاش مي كردند.
امتياز: 9.2
مخاطب: خاص +17
سختي ديالوگها: 4


گزیده دیالوگها:
سزار: مردان ما يا بايد پيروز ميدان نبرد شوند، و يا بايد بميرند.البته براي مردان پامپي(رقيبش در نبرد) گزينه هاي ديگري نيز وجود دارد(منظور تسليم شدن است).

هنگام لشكر كشي
اكتاوين: چه شده ، مي داني؟
آنتوني: نه، همه به فرمان من به جلو
اكتاوين: كجا مي روي
آنتوني: هر گاه در شك گرفتار شدي فقط حمله كن ، (رو به سربازان) حملـــــــــــــــــه!!!!!!!!


 

هیچ نظری موجود نیست: