۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

Louie


سریال "لویی " محصول سال 2010  شبکه "FX" می باشد. سریال به صورت مستند وار به زندگی "لویس سی کی" کمدین آمریکایی می پردازد . از زندگی خصوصی او گرفته تا اجراهای روی صحنه . "لویی" به تازگی طلاق گرفته و به صورت مقطعی از دو دختر خردسال خود نگه داری می کند. او با وجود اینکه در روی صحنه بسیار موفق است در زندگی خصوصی و ارتباطش با دیگران چندان موفق نیست. او کمدینیست که با انکه هر شب روی سن استند آپ کمدی با مردم در ارتباط است و حضار را به وجد می آورد ولی در واقع دیوار بلندی بین او و اطرافیانش وجود دارد که انچه در قلب و روح او می گذرد را از دیگران پنهان می دارد.